Støvsuger-viden

Støvsuger-viden, her på siden kan du blive lidt klogere på Din støvsuger

Støvsuger-viden eu-regler

EU regler:
EU har været inde og stille krav til fremtidens støvsuger, som fra September 2014 kun må trække 1.600W og fra 2017 kun 900W. Der er dog ikke noget, der tyder på, at rengøringseffekten bliver forringet ved at gå ned i effekt, man udnytter bare energien bedre . .

Støvsuger-viden nullermaend eu regler

Hvordan virker den:
En støvsuger er et advanceret og velgennemtænkt produkt. Den tekniske beskrivelse kan imidlertid indeholde ord, der kan være vanskelige at forstå. Denne lille beskrivelse vil forhåbenlig forenkle disse begreber.

Støvsuger-viden princippet

Princippet:
De forskellige dele af støvsugeren varetager forskellige opgaver. Selve støvsugeren suger støv op og opbevarer det. En anden opgave er at rense luft, der kommer ud af støvsugeren. Slangen og røret bruges til transporterere støvet. Mundstykket løsgør støvet fra gulvet.  Støvsuger-viden

Støvsuger-viden sugeefekt

Sugeeffekt:
Sugeeffekten skal måles for enden af røretpå en komplet støvsuger (d.v.s. med rør, slange og filtre – men uden mundstykke). Nogle fabrikanter viser resultater fra målinger foretaget ved indsugningen på selve støvsugeren. Gør man det, så får man højere effekter, som ikke er sammenlignelige med IEC

Støvsuger-viden stoej

Støj:
Støj kan måles på forskellige måder. Hvis man står 5 meter væk fra støvsugeren, virker den selvfølgelig mere støjende, end hvis man står 20 meter væk. Vær opmærksom på om målingen er foretaget i overensstemmelse med IEC 312-standarden.

Støvsuger-viden pas-paa-faelderne

Pas på fælderne:
De europæiske støvsuger-fabrikanter har udarbejdet en standard, der beskriver, hvordan forskellige egenskaber skal måles. Denne kaldes IEC 312. Hvis en måling foretages på baggrund af denne standard, skulle det være muligt at sammenligne forskellige resultater. Hvis man vil sammenligne forskellige støvsugere, bør man sørge for, at de er testet ifølge IEC 312. ikke alle resultater, der vises af fabrikanterne er i overensstemmelse med IEC 312. I det følgende gives nogle eksempler på, hvad man skal holde øje med.

Støvsuger-viden stovsugerpose volume

Støvsugerpose-volume:
Nogle fabrikanter måler posens volumen før den placeres i støvsugeren. Det gør målet for højt/stort. Målingen bør foretages med posen i støvsugeren, da dert ofte er poserummet (i støvsugeren), der afgør, hvor meget støv, man kan fylde den med.

Støvsuger-viden watt

Watt:
Den nominelle og maximale motoreffekt er et mål for, hvor meget energi støvsugermotoren forbruger når den kører. Effekten måles i Watt (W). Husholdningsstøvsugere har effekter fra ca. 1000W til 1600W (? 2400W). Nogle støvsugere er udstyret med øko-motorer, der kun forbruger ca. 750W. Denne størrelse er ikke et udtryk for motorens styrke, men et mål for hvor meget strøm motoren bruger.

Støvsuger-viden vacuum

Vacuum:
Vacuum er et udtryk for, hvor tæt støvsugeren er – d.v.s.
hvor meget undertryk maskinen kan oppebære når motoren kører.
Vacuumet bliver målt i mm vandsøjle eller i Pascal (Pa). 10 Pa svarer til 1 mm vandsøjle. Ved at måle forskellige husholdningsstøvsugere kan man få fra 2000 op til 3000 mm vandsøjle. Vacuumet benyttes til at løsne støv og andre partikler fra underlaget. Jo større vacuum, des større evne til at løsne støv.

Støvsuger-viden decibel

Decibel:
Støjniveauet fra en støvsuger måles i dB(A). Ved målinger erstattes det menneskelige øre af et elektronisk.Støj kan ikkebeskrivesobjektivt. En bestemt støj opfattes forskelligt af forskelligemennesker/individer. Dette skyldes også støjens karakter. Støjen fra en husholdningsstøvsuger kan variere fra 67 op til 85 dB(A). Diagrammet ovenfor viser støjforhold genereret af forskellige støjkilde.

Støvsuger-viden filtrering

Filtrering:
Foruden at opsuge støv er støvsugerens fornemmeste opgave at tilbageholde støvet, så det ikke bliver blæst tilbage i rummet.Foruden posen er støvsugeren udstyret med et motorfilter. Motorfilterets opgave er, udover at tilbageholde de partikler der måtte undslippe posen, at skulle agere sikkerhedsfilter hvis posen af en eller anden årsag skulle gå i stykker. Herved beskyttes motoren.Inden luften blæses ud i rummet igen har man en sidste mulighed for at rense luften v.h.a. et udblæsningsfilter. Disse filtre kan have forskellige navne og virkningsgrader. Mikrofilter, elektrostatisk mikrofilter, S-klasse-filter, HEPA-filter og Gore CleanStream-filter.Sidstnævnte er et utrolig tæt og effektivt filter, der kan bruges i op til 5 år og findes i dag på meget exclusive støvsugere.Som minimum skal en moderne støvsuger have et elektrostatisk mikrofilter. Filterets evne til at tilbageholde støvpartikler måles i µ (my) og angiver hvor store partikler, der kan trænge igennem filteret. 1 µ = 1/1000 mm. Jo lavere µ-værdi, des tættere filter.

Støvsuger-viden flow

Luftgennemstrømning / flow:
Det er ikke nok for støvsugeren at løsne støvet, den skal også
transportere støvet til støvsugerposen. Evnen til at transportere luft indeholdende støv kaldes ”airflow”. Airflow måles i l/s (liter pr.
sekund). Niveauet for airflow ligger mellem 29 op til 36 l/s.Jo større airflow, des større er evnen til at transportere støvet fra
mundstykket og ned i posen.   Støvsuger-viden

Støvsuger-viden sugeeffekt

Sugeeffekt:
Sugeeffekt fortæller hvor godt støvsugerens vacuum og airflow
arbejder sammen, og er altså et udtryk for hvor god støvsugeren er til at gøre rent. Samspillet mellem højt airflow og en høj vacuumværdi giver en høj sugeeffekt. Sugeeffekt måles også i Watt (W) og husholdningsstøvsugere kan have sugeeffekter
fra 250 til op omkring 475 W. Jo større sugeeffekt, des større rengøringsevne.

Støvopsamling:
Et godt rengøringsresultat (støvopsamlingsevne) opnås når sugeeffektener høj og mundstykket er af en god kvalitet. Det vil sige at samarbejdet mellem sugeeffekt og mundstykke skal give et godt rengøringsresultat. Resultatet udtrykkes som en procentdel (%) der viser hvor meget støv, der kan opsamles. Husholdningsstøvsugere kan opnå resultater fra 90 til 100% på hårdeunderlag og fra 50 til85% på tæpper.

Støvsuger-viden lugt-gener

Lugt-gener
Støvsugeren lugter fælt, det kan være sig lige fra at man har hund eller andre husdyr (Hår fra dem) til det almindelige støv som støvsugeren har suget op i posen. Den dårlige lugt herfra kan elimineres med en ny model støvsuger som har aktiv kulfilter monteret, eller man kan købe nogle spec. duftkugler ( med forskellige dufte) som kan suges op i støvsugerens pose og dermed minske lugt-gener fra den . . . . .